Cadeau Oxfam Pakt Uit in actie: water

Lidia Palma, coördinatrice van het project bij ACUA, interviewde Teresa Noemi Beltran Sanchez, een vrouw die het voortouw neemt bij de ontwikkeling van La Cruz. Zij nam onder andere deel aan een ACUA-vorming over het recht op water.

Kunt u zich even voorstellen?
Ik ben Teresa Noemi Beltran Sanchez. Ik ben 33 jaar en woon in het dorp La Cruz dat behoort tot de gemeente Tamanique in het departement La Libertad. Ik ben de schatbewaarster van de Asociacíon de Desarollo Communal La Cruz, de vereniging voor lokale ontwikkeling van La Cruz.

Wat zijn uw ervaringen met het werk van ACUA?
Dankzij ACUA hebben we ons met het hele dorp georganiseerd in een belangenvereniging. Voordien wisten we niet hoe dat moest, nu wel omdat ACUA daarrond een vorming heeft opgezet.

Merkt u veranderingen sinds u door ACUA begeleid wordt?
Ja, de mensen van mijn dorp weten nu wat hun basisrechten zijn en die kennis kunnen we doorgeven aan onze kinderen.

Welke problemen moest u het hoofd bieden?
De burgemeester bekeek ons dorp heel negatief, als een ‘gemeenschap van arme sukkelaars’. Met de begeleiding van ACUA is dat veranderd: er wordt nu naar ons geluisterd, we kunnen overleggen met de burgemeester, de schepenen en de gemeenteraad. Het gemeentebestuur bekijkt ons nu anders dan voordien.

Wat is voor u het grootste succes waartoe ACUA heeft bijgedragen?
Dankzij de vorming zijn we beter opgeleid en hebben we geleerd hoe we moeten overleggen met het gemeentebestuur. Mede daardoor heeft het bestuur beslist waterleidingen aan te leggen zodat we drinkbaar water in onze huizen zullen krijgen!

Achtergrond
In het Salvadoraanse dorp La Cruz wonen 24 families, die allemaal zeer arm zijn. Op gronden aan de rand van het dorp telen ze maïs en bonen, sommige families kweken eveneens groenten. Daarnaast doen de bewoners aan seizoensarbeid in de koffieplantages en verkoopt de helft van de vrouwen fruit als bijverdienste.

Geen enkele familie is eigenaar van de grond waarop ze leeft. 83% van de huizen is gemaakt van afvalmateriaal (karton, plankjes, leem en palen), 17 procent is opgetrokken uit adobe (mengeling van zand, klei, water en organisch materiaal zoals stro). Geen enkel huis is voorzien van basisvoorzieningen zoals elektriciteit, drinkbaar water of sanitair.

ACUA

Sinds 2001 is de Asociacíon comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura (ACUA), een partner van Oxfam-Solidariteit. De organisatie werkt in de streek ten zuiden van de hoofdstad San Salvador. Drie thema’s staan centraal in hun werk: waterbeheer, landbouw en risicopreventie bij natuurrampen.