Cadeau Oxfam Pakt Uit in actie: de hak

Adolphe Buse, zijn vrouw en vijf kinderen trokken van Kitamba naar het dorp Kalole. Ze waren op de vlucht voor rebellen die dorpelingen aanvielen, huizen vernielden, vee stalen en voorraden en velden plunderden.

Maar Adolphe en zijn familie gaven de moed niet op. Ze kregen steun van Oxfam-Solidariteit en haar partnerorganisatie om hun leven weer op te starten. “Ik kreeg werktuigen om grond te bewerken (zie het Oxfam Pakt Uit-cadeautje ’hak’) en zaden voor wortelen en kolen. Zo kon ik opnieuw zaaien, waardoor we voedsel hadden en we groenten konden verkopen. Met de opbrengst kon ik mijn kinderen naar school laten gaan. Toen mijn vrouw beviel van een zesde kindje, kon ik ook die kosten met de opbrengsten betalen.”

Onze partners in de Congolese Kivustreek helpen de familie van Adolphe en duizenden andere oorlogsvluchtelingen zoals zij, bij het heropstarten van hun leven. Ze helpen de families onder meer bij het bewerken van grond. Zo kunnen ze hun gezin voeden, hebben ze zaden om te planten én kunnen ze voedsel verkopen zodat ze weer wat geld hebben. Dat geld kunnen ze gebruiken voor medische verzorging, scholing, extra voedsel, materiaal, en zo meer.

Context

De Congolese Kivustreek wordt geteisterd door rondtrekkende rebellen. Mensen moeten daardoor halsoverkop op de vlucht slaan. Als de rust teruggekeerd is, kunnen ze opnieuw naar huis gaan, waar ze vaak grote vernielingen aantreffen. Maar soms moeten ze langere tijd als vluchteling in eigen land leven. Oxfam helpt hen weer vooruit. Oxfam-Solidariteit en haar partnerorganisaties helpen de oorlogsvluchtelingen: samen met onze partnerorganisaties hebben we projecten opgezet in Bunyakiri, Mwenga en Rutshuru.

We helpen de vluchtelingen op verschillende manieren. Enerzijds willen we hen helpen om hun landbouwactiviteiten opnieuw op te starten. Onze partnerorganisaties verdelen daarom onder meer zaden voor maniok, pindanoten en kolen; werktuigen zoals hakken en kapmessen; kleinvee zoals eenden en geiten. Vissers krijgen bovendien jonge visjes en materiaal om hun visvijvers weer aan te leggen. Anderzijds geven onze partners de boeren ook vormingen, over efficiënte landbouwtechnieken bijvoorbeeld of over hoe ze bodemerosie kunnen tegen gaan, maar ook over het verzorgen van kleinvee. We doen ook lobbywerk om een krachtig international engagement te verzekeren om de onveiligheid in de regio en de oorzaken ervan aan te pakken.

Het verhaal van Adolphe Buse is er maar een van vele, want in totaal kregen in 2010 alleen al 8.561 families, of ongeveer 50.000 mensen, op de een of andere manier steun via Oxfam-Solidariteit.